Sửa lỗi ảnh tràn ra ngoài khung bài đăng blogspot

By LyLd → Wednesday, June 20, 2012
 
Rất nhiều Blog gặp phải lỗi kích thước ảnh tràn ra ngoài phần hiển thị bài viết trong Blog, nguyên nhân là do phần bài đăng thì nhỏ mà ảnh thì quá rộng.Để giải quyết triệt để vấn đề này tương đối đơn giản (bằng dòng lệnh trong CSS) nhưng khá hiệu quả. Dòng lệnh này tự động điều chỉnh hiển thị phù hợp với phần nội dung bài viết các bạn làm như sau: (Ở bài này lấy ví dụ với chiều rộng của phần bài viết là 500px.)
Bắt đầu nào:

Bước 1. Truy cập vào Blogger rồi chọn Thiết kế --> Chỉnh sửa HTML
Bước 2. Bạn hãy đặt trước dòng ]]></b:skin> đoạn code sau:

.post img { max-width:500px; min-width:200px; padding : 10px; clear: both; }

Sau khi áp dụng cái này hình ảnh to hơn giá trị MAX thì sẽ tự động điều chỉnh về giá trị MAX, nếu ảnh nhỏ hơn giá trị min thì sẽ tự điều chỉnh về kích thước min.
Nếu bạn muốn tất cả các hình ảnh hiển thị trong phần bài viết có kích thước cố định là 500 x 400 thì bạn chỉ cần thay thế đoạn code đã hướng dẫn ở trên bằng

.post img { width:500px; height:400px; padding:10px; }

Giờ đây các hình ảnh hiển thị trên Blog của bạn có kích thước cố định là chiều rộng 500PX và chiều cao 400PX.

Lưu ý: Nếu hình ảnh hiển thị không như ý hoặc không chính xác thì bạn tìm tag .post img trong Blogger >> Layout >>Edit/Html và chỉnh sửa chúng.
Nguồn vnblognet.com

No Comment to " Sửa lỗi ảnh tràn ra ngoài khung bài đăng blogspot "

- Không nói chuyện thô tục thiếu văn hóa,...
- Không spam. Còn lại thì chém gió thoải mái hết! :D
@ Có thể chèn ẢnhVideo Youtube bằng cách paste link trực tiếp